Načítání
MENU MENU
FKCG Services s.r.o.
Univerzitní 1209/65,
301 00 Plzeň

IČO: 06871151
DIC: CZ699005527

www.fkcghospitality.eu
Zpět

CHKO Český les

Český les patří z větší části do mírně teplého klimatu, v nadmořské výšce 700 až 800 m se pak jedná o chladné klima. Celkově je pro tuto oblast charakteristické krátké mírně chladné a vlhké léto, mírné jaro i podzim, ale zima dlouhá a s dlouhodobou sněhovou pokrývkou.

CHKO Český les se rozprostírá na území o rozloze 473 km², které je z 80 % pokryto lesem. Rozprostírá se v části pohraničního pohoří Českého lesa sahající od Folmavy na jihu po Broumov na severu. Převážně lesnatá krajina Českého lesa je doplněna pestrou mozaikou pastvin, luk a zarůstajících lad. Rozsáhlé bukové lesy v okolí nejvyššího vrchu Českého lesa Čerchova (1042 m n.m.) přecházejí postupně směrem k severu v lesy s vyšším zastoupením smrku.

Pro severní část Českého lesa jsou charakteristická vrchovištní rašeliniště s borovicí blatkou a svébytnou rašeliništní květenou. Zachovalá luční společenstva jsou tvořena zejména podmáčenými až rašelinnými loukami s výskytem chráněných a vzácných druhů rostlin a rozsáhlými nivními lady.

Krajina Českého lesa je silně poznamenána historickým vývojem 2. poloviny 20. století, kdy došlo k násilnému odsunu původního obyvatelstva a uzavření značné části hraničního pásma veřejnosti. Desítky zaniklých vesnic, nad jejichž troskami se opět ujímá vlády příroda, dotvářejí jedinečnou atmosféru Českého lesa.

NAPIŠTĚ NÁM
ozveme se zpět
* Označené položky jsou povinné.
Odesláním formuláře souhlasíte s kontaktováním a zpracováním svých osobních údajů.